RES Fondacija od jula 2021. godine sprovodi projekat “Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha”, koji se realizuje uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

U saradnji sa Stalnom Konferencijom gradova i opština i gradovima Niš, Kraljevo, Novi Pazar i Užice i opštinama Priboj i Kosjerić, u okviru projekta su tokom prethodnih meseci rađene analize i vršena je razmena informacija i iskustava o sprovođenju programa i mera za smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora prema javnom pozivu Ministarstva zaštite životne sredine iz 2021. godine.

Prikaz dosadašnjih rezultata i iskustava, kao i predstavljanje Vodiča sa preporukama za efikasnije sprovođenje programa sufinansiranja mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora, upriličeno je tokom završne Konferencije projekta „Unapređenje pomoći domaćinstvima u Srbiji da smanje zagađenje vazduha“.

Konferenciji su, pored predstavnika pomenutih gradova i opština, koje su direktno sprovodile mere smanjenja zagađenja vazduha tokom 2021. godine, prisustvovali i predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su konkurisale na nedavno raspisanom javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora za 2022. godinu.

Konferenciju je otvorila gđa Sandra Dokić, pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine. Ona je naglasila značaj dijaloga između Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnika lokalnih samouprava, te koliko su za ministarstva važne informacije iz prakse, jer na strateškom postoji mnogo više zajedničkih rezultata i ciljeva. Kao jedan od važnih interesa Ministarstva, gđa Dokić je navela interes da se olakša prijava na konkurs i pojednostavi proces, te da su ona i njene kolege iz Ministarstva potpuno svesni da je, na kraju, kompletna realizacija projekata na jedinicama lokalne samouprave.

Konferenciji su prisustvovali energetski menadžeri, rukovodioci organizacionih jedinica za zaštitu životne sredine, predstavnici Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i to iz svih 6 lokalnih samouprava koje su sprovodile mere smanjenja zagađenja vazduha tokom 2021. g, kao i iz 10 opština i gradova koji će ove mere sprovesti po prvi put tokom 2022. godine. Na Konferenciji su razmenjena iskustva i informacije o toku sprovođenja konkursa, potencijalnim merama smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora, kriterijumima i proceduri za izbor korisnika subvencija itd. Ovi podaci i informacije biće korišćeni za pripremu Vodiča sa preporukama za druge jedinice lokalne samouprave u cilju efikasnijeg sprovođenja mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora u narednim javnim pozivima.