Ovaj pregled javne politike je treći od četiri koji su pripremljeni u okviru projekta „Drvna biomasa: dobitak ili poraz? Efekti biomase na energiju, klimu i zagađenje vazduha na energetske projekte u kontekstu odabranih zemalja Zapadnog Balkana.”

Ova politička platforma je zasnovana na prepoznavanju činjenice da je biomasa za energiju sporno, ali neizbežno pitanje javnih politika na Zapadnom Balkanu. Najnovija analiza Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije pokazuje da je veoma teško postići i koristi od ugljenika i biodiverziteta bilo kojom vrstom konverzije šuma. Kreatori javnih politika i naučnici prepoznaju da su različite vrednosti, pogledi na svet i etička percepcija prirodnih resursa i upravljanja njima ključni deo debate. Transparentnost je ključ za osmišljavanje strategije specifične za kontekst. Treba pozdraviti saradnju sa kreatorima javnih politika i zajedničko kreiranje korisnih rezultata sa svim zainteresovanim stranama. Ova platforma javne politike politike je rani pokušaj u ovom pravcu.

Platforma pruža jasne i koncizne dokaze i neiscrpni katalog potrebnih aktivnosti koje su od suštinske važnosti da se nastavi sa održivim korišćenjem šumske biomase za proizvodnju energije u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Pročitajte kompletan pregled javne politike: Platforma javne politike: Za održivo korišćenje šumske biomase za energiju u Srbiji i Bosni i Hercegovini (engleski jezik)