„Rad velikih elektrana na čvrstu biomasu“ je drugi od četiri pregleda javne politike pripremljena u okviru projekta „Drvna biomasa: dobitak ili poraz? Efekti biomase na energiju, klimu i zagađenje vazduha na energetske projekte u kontekstu odabranih zemalja Zapadnog Balkana“.

Da li biste želeli da koristite obnovljivi izvor energije koji se može slati i koji je u teoriji sposoban da isporuči negativne emisije GHG?

Ako jeste, možda biste želeli da saznate kako su oni koji već koriste biomasu bez hvatanja i skladištenja ugljenika dostigli tu tačku, kojim kupcima služe i da li su i kako rešili pitanja održivosti.

Ako želite da saznate šta još predstoji na putu ka mogućoj proizvodnji električne energije sa negativnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, pročitajte naš prethodni rad na temu javne politike koja se tiče biomase EU.

Ovaj rad daje kratak pogled u dostupne informacije o nekim od najvećih elektrana na biomasu u Evropi i okvirima u kojima su one nastale.

Pročitajte ceo pregled javne politike: Rad velikih elektrana na čvrstu biomasu